Wszyscy chcemy zwiększać opłacalność produkcji rolnej, ale nie chcemy nadmiernie inwestować.
Jak więc poprawić dochodowość, bez głębokiego sięgania do kieszeni?
Taką szansę daje nam wykorzystanie UGmax.

UGmax poprzez przyspieszenie i polepszenie procesów przemiany masy organicznej w materię organiczną powoduje poprawę stanu gleby, co umożliwia obniżenie kosztów produkcji. Jednocześnie przyczynia się do wzrostu i stabilizacji plonowania, to z kolei przynosi dodatkowy dochód.
Usprawnienie procesów przemiany masy organicznej wpływa między innymi na udostępnianie zawartych w niej oraz zalegających w glebie składników pokarmowych .

Tabela 1. Wpływ UGmax i nawożenia PK na zawartość składników pokarmowych w glebie (mg/100g gleby) po zbiorze ziemniaków przy standardowym nawożeniu N. Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu

Poprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w glebie oraz lepsze ich wykorzystanie z nawozów mineralnych umożliwia zmniejszenie stosowanych dawek nawożenia.

Tabela 2. Efektywność nawożenia azotem w uprawie pszenicy.
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu

Tabela 3. Plonowanie ziemniaków t/ha przy nawożeniu mineralnym N 120 kg/ha i różnych dawek PK  oraz Użyźniacza Glebowego UGmax IHAR Radzików oddział Jadwisin.

UGmax podnosząc zawartość  materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury.
Na polach o lepszej strukturze łatwiej wsiąka woda i szybciej można wejść z uprawą. Ponadto taka gleba (według opinii rolników) łatwiej i szybciej się uprawia i daje oszczędności w zużyciu sprzętu oraz paliwa. Wraz z poprawą stanu gleby rośliny stają się zdrowsze, silniejsze, dorodniejsze i wydają coraz wyższe plony.

Tabela 4. Wpływ zastosowania UGmax na efekty ekonomiczne w produkcji roślinnej.
Wyniki przyrostu plonowania roślin pochodzą z sześcioletnich badań polowych przeprowadzonych przez naukowców z Katedry Chemi Rolnej i Biogeochemi Środowiska UTP w Poznaniu,

Średnie ceny płodów rolnych pochodzą z Internetowej Giełdy Towarów, notowania na dzień  15-06-2012
*Cenę buraka cukrowego ustalono na podstawie minimalnej ceny z 2011r.

Podajemy przykładowe możliwości ograniczania kosztów i wzrostu plonowania roślin, które mogą być dodatkowym dochodem w produkcji rolnej.
Pozycji kosztów, utrudnień i strat związanych z pogarszającym się stanem naszych gleb może wystąpić dużo więcej i wszystkie one wpływają na koszty produkcji i jej opłacalność.

Z uwagi na to, że temat jest złożony, zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników   do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z nami pod numerem +48 888 685 802

UGmax Użyźniacz Glebowy zwiększa opłacalność produkcji rolnej