Dlaczego woda zalega na polach

Zastoiska wody na polach uniemożliwiają dokończenie siewów zbóż, zbioru buraków i kukurydzy. Tworzą też niekorzystne warunki dla kiełkowania i rozwoju młodych roślin zbożowych. Zastoiska najczęściej pojawiają się w zagłębienia terenu, o podłożu gliniastym, o wadliwych właściwościach fizycznych, z zaburzoną gospodarką wodno-powietrzną, na glebach cięższych. Zapobieganiu powstawania zastoisk służy głęboszowanie i rozkruszenie twardej, zbitej warstwy, Zastoiska mogą sprawić, że ziarno może butwieć i nie wykiełkować. Nadmiar wilgoci wstrzymuje zbiór kukurydzy i utrudnia zbiory buraków cukrowych.

woda_na_polach