UGmax  Użyźniacz Glebowy spełniając wymogi ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku „O nawozach i nawożeniu” uzyskał pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-9/09 konieczne do funkcjonowania w obrocie rolnym.

W trakcie procedur poprzedzających wydanie powyższego pozwolenia otrzymał pozytywne opinie o spełnieniu wymagań jakościowych i przydatności do stosowania wydane przez czołowe instytuty badawczo-naukowe:

– Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

– Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

– Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

– Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

– Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

– Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

– Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

 

UGmax Użyźniacz Glebowy uzyskał pozwolenie do stosowania w rolnictwie ekologicznym – Świadectwo Kwalifikacji nr NE/69/2006 IUNG PIB w Puławach.