Poprawa parametrów gleby, na skutek działania UGmax  wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin i ich plonowanie poprzez:

– szybsze i równomierne wschody roślin

– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin

– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych

– udostępnianie składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych,

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności roślin

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania roślin

 

Średnie plony roślin uprawnych, lata 2005-2011*
 warianty Pszenica ozima Buraki cukrowe Rzepak ozimy Łubin biały Ziemniaki jadalne Kukurydza na ziarno
kontrola 4,86 54,89 3,42 2,56 41,04 9,72
z UGmax 5,90 65,55 4,01 3,31 53,13 10,98

* Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP Poznań

 

TVR w ramach programu „Nauka poszła w pole”

W filmie prof. dr hab. Witold Grzebisz omawia problemy związane z niedoborem materii organicznej w glebie.

<– powrót do: UGmax do rozkładu słomy zamiast azotu