Zawartość materii organicznej w glebie

UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę.

Zawartość materii organicznej (próchnicy) w glebie (g/kg i w %)*
warianty 2005 2008 Różnica
kontrola 26,59
(2,66 %)
25,44
(2,54 %)
1,15
(-0,11 p. proc.)
z UGmax 26,61
(2,66 %)
30,23
(3,02 %)
3,62
(+0,36 p. proc.)

Przyrost materii organicznej w glebie wpływa na łatwiejszą jej uprawę i na poprawę warunków rozwoju roślin:

– poprawę struktury gleby

– rozluźnienie gleb zwięzłych,

– poprawę stosunków wodnopowietrznych,

– poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– przeciwdziałaniu wypłukiwania składników pokarmowych,

– zwiększenie efektywności nawożenia

– stabilizację odczynu gleby


*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy 2005-2008