Stosowanie UGmax na działkach, w ogrodach i do roślin domowych

UGmax Użyźniacz Glebowy jest od kilkunastu lat z dużym powodzeniem stosowany w uprawach rolniczych, gdzie w tysiącach gospodarstw przyczynił się do poprawy stanu gleb powodując lepsze odżywienie roślin oraz poprawę ich kondycji i plonowania.

Od kilku lat jest również skutecznie wykorzystywany przez ogrodników i działkowców.

W uprawie roślin na działkach zalecamy zwiększenie dawki  UGmax, gdyż  pomimo, że ta uprawa jest zbliżona do rolniczej, to jednak bardzo się różni.

Różnica ta polega głównie na tym, że w ogrodach zbieramy plony do kilku razy w roku, ponadto, wszystkie pozostałości po uprawie, chwasty, poplony itp. są wykorzystywane do zasilania gleby. Zwiększona częstotliwość uprawy i ilość masy organicznej wprowadzana do gleby stwarza konieczność stosowania większych dawek UGmax, niż w uprawach rolniczych.

 

Zakres stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby o nazwie UGmax Użyźniacz Glebowy jest płynnym koncentratem zawierającym mikroorganizmy oraz makro i mikro elementy.

Służy do rozkładu masy organicznej i odbudowy materii organicznej (próchnicy) w glebie. Wpływa na poprawę struktury gleby i retencji wodnej oraz na lepsze udostępnienie i wykorzystanie składników pokarmowych.

UGmax można stosować w uprawach polowych, warzywniczych oraz sadowniczych.

 

DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA

UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku lub podlewania na każdy rodzaj gleby. Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na resztki roślinne, nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą.

 

Przed założeniem ogrodu należy opryskać przeznaczoną powierzchnię w dawce 20 ml UGmax  w 10 l wody na 100 m2 i wymieszać z glebą.

 

Warzywa – jesienią lub wiosną opryskać glebę w dawce 20 ml UGmax w 10 l wody na 100 m2 i wymieszać z glebą.

 

Stosowanie UGmax w trakcie wegetacji:

Pogłównie UGmax należy stosować w dni deszczowe, pochmurne lub przed podlewaniem (wilgoć przyspiesza wniknięcie preparatu do gleby).

 

Trawniki

Oprysk wykonać w dawce 20 ml UGmax w 10 l wody na 100 m2.

 

Truskawki, poziomki itp.

Oprysk wykonać wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pąka kwiatowego lub po zbiorze owoców, przed uprawą międzyrzędzi w dawce 20 ml UGmax w 10 l wody na 100 m2.

 

Drzewa, krzewy owocowe i ozdobne.

Oprysk wykonać wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pąka kwiatowego lub jesienią po zbiorze owoców w dawce 20 ml UGmax na 10 l wody.

 

Kwiaty balkonowe i domowe.

Podlewamy wczesną wiosną i we wrześniu.

Podlewanie: do podlewania należy stosować 1ml UGmax na 1,5 l wody.

 

Kompost: UGmax doskonale nadaje się również do kompostowania wszystkich odpadów organicznych np. trawy, chwastów, liści, odpadów kuchennych, obornika, papieru, kory itp.

Każdą cienką warstwę kompostowanej masy spryskać preparatem UGmax w dawce 4 ml na 5 l wody na ok. 0,1 m3.