Stan fitosanitarny

Zwiększenie ilości mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób. *

Wskaźnik fitosanitarny gleby*
słoma 448
słoma + UGmax 759
wzrost 69,42%

Przyspieszenie rozkładu zainfekowanych części roślin poprawia stan fitosanitarny gleby i ogranicza rozwój oraz występowanie wielu chorób.

korzenie

 

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).