Nasza firma – PPHU „Bogdan” powstała 20 marca 1995 roku. Jej właściciel Piotr Bogdanowicz, zanim ją założył przez wiele lat prowadził własne gospodarstwo rolne. Gospodarując na nim starał się nadążać za tempem zmian zachodzących w naszym rolnictwie. W efekcie, nawet na słabszych glebach osiągał dość wysokie plony. Z czasem jednak stawały się coraz trudniejsze do osiągnięcia, gdyż większość gleb zaczęła się w dziwny, dotychczas niespotykany sposób zmieniać. Po opadach deszczu dość często powstawały zalewiska. Gleba zaczęła się zbrylać i stawała się trudna w uprawie. Wkładane koszty okazały się nie adekwatne do uzyskiwanych rezultatów.
Zaczął więc poszukiwać jakiegoś rozwiązania, które mogłoby to niebezpieczne zjawisko zatrzymać. Nasz rynek rolny nie dysponował wówczas żadnym konkretnym rozwiązaniem. Postanowił więc rozpocząć szersze poszukiwania.

Wykorzystał do tego celu prowadzoną działalność gospodarczą, w ramach której starannie przeanalizował dostępne na rynku europejskim rozwiązania.

Piotr Bogdanowicz

Te, które uznał za najbardziej interesujące przetestował na swoich polach. Efekty były bardzo obiecujące. Zdobyta w ten sposób wiedza i nawiązana współpraca z ośrodkami naukowymi oraz innymi firmami doprowadziła do dokonania wyboru najskuteczniejszego środka – Użyźniacza Glebowego, zastąpionego w 2006 roku UGmax Użyźniaczem Glebowym.

Obecnie w coraz większej ilości gospodarstw w naszym kraju następuje dość znaczne zubożenie życia glebowego, powodującego powstawanie trudności z rozkładem masy organicznej, a w szczególności słomy.

Gleby zaczynają się degradować, pogarsza się ich struktura, przybywa kłopotów w uprawie, spada plonowanie roślin.

Wypróbowany już wcześniej UGmax, dla takich sytuacji jest skutecznym rozwiązaniem, więc nasza firma czyni intensywne starania, by popularyzować wiedzę o prostych możliwościach przeciwdziałania tym trudnym problemem.
W tym celu aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju formach kontaktów z rolnikami, takimi jak: targi rolne, szkolenia, dni pola, warsztaty polowe, publikacje w środkach masowego przekazu i kontakty indywidualne.

Stoisko firmy BOGDAN
Stoisko firmy BOGDAN – AGROPREMIERY Poznań 2010

Jednocześnie ściśle współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowo – badawczymi, które każdego roku przeprowadzają wielowątkowe doświadczenia i badania poszerzające naszą wiedzę na temat działania preparatu w różnych okolicznościach.

Radostowo
Warsztaty Polowe – Zakład Doświadczalny COBORU w Radostowie, lipiec 2012 r.

Nasza firma BOGDAN za swą działalność na rzecz rolnictwa posiada wiele cennych nagród i wyróżnień.
Jej właściciel – Piotr Bogdanowicz został uhonorowany tytułem wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2010.

Wzorowy Agroprzedsiębiorca
Piotr Bogdanowicz – podczas gali wręczania nagród w konkursie  Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2010

Dnia 20 stycznia 2016 roku na terenie SGGW w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostaliśmy uhonorowani specjalnymi wyróżnieniami.

Gala SGGW
Rektor SGGW Prof. dr hab. Alojzy Szymański wręcza przedstawicielom naszej firmy, Piotrowi Bogdanowiczowi i Stefanowi Troka  Certyfikaty Wierzytelności Praktyk Biznesowych.