Odczyn gleby

Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jaj odczynu.

Odczyn gleby (pH w KCl) *
warianty 2005 2008 Różnica
bez Użyźniacza 5,94 5,35 – 0,59
z Użyźniaczem 6,16 6,19 + 0,03


*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy