UGmax do rozkładu słomy zamiast azotu

UGmax intensyfikując życie glebowe i procesy przemiany masy organicznej wpływa na wzrost plonowania roślin i poprawę parametrów gleby:

 

wpływ na plonowanie roślin:

Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od sposobu użyźniania gleby,
nawożonej 140kg N/ha (średnia z lat 2007-2010)*
Sposób użyźniania gleby Plon pszenicy t/ha
ściernisko 5,25
słoma + N (30 kg/ha) 6,00
słoma + UGmax 6,44

 

wpływ na poprawę parametrów gleby:

Intensywność życia glebowego —> czytaj więcej
Stan fitosanitarny —> czytaj więcej
Zawartość materii organicznej —> czytaj więcej
Strukturę gleby —> czytaj więcej
Retencję wodną —> czytaj więcej
Zawartość i dostępność składników pokarmowych —> czytaj więcej
Stabilizację pH —> czytaj więcej

Poprawa parametrów gleby wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin i możliwości ich plonowania –> czytaj więcej


* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

 

Zobacz także:

 

Słoma – problemy czy korzyści [czytaj całość]  – Stefan Troka
na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez dr hab. inż Karola Kotwicę, prof. nadz. UTP w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP w Bydgoszczy, m.in. w ramach projektu badawczego PB 0834/B/P01/2009/36 finansowanego przez MNiSW.