UGmax Użyźniacz Glebowy jest płynnym koncentratem zawierającym zestaw odpowiednio dobranych mikroorganizmów oraz makro i mikroelementów.

Służy do ukierunkowania i przyspieszenia procesów przemiany masy organicznej (słomy zamiast azotu) w materię organiczną oraz poprawy parametrów gleby.

Ograniczone zmianowanie i nadmierna chemizacja upraw, powodują zubożenie ilości i różnorodności życia glebowego co wpływa na spadek aktywności biologicznej gleby i procesów w niej zachodzących. Wywołuje to szereg negatywnych zmian we właściwościach fizykochemicznych gleby. W efekcie spada zawartość materii organicznej, pogorszeniu ulega struktura gleby, dostępność wody i składników pokarmowych oraz narasta występowanie chorób.

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu masy organicznej w glebie przyczynia się do zwiększenia ilości i różnorodności zawartych w niej korzystnych mikroorganizmów. 

W badaniach, UGmax zastosowany na rozdrobnioną słomę przed wymieszaniem z glebą spowodował wzrost liczebności (o 58-69 % ) mikroorganizmów w glebie. Oznacza to, że na jednym hektarze pola nastąpił ich przyrost o kilka ton.

Wyniki badań: Kotwica K. i inni (Łączna liczebność mikroorganizmów w glebie ze słomą x 106 )*liczebnosc_mikro

Tak silna intensyfikacja życia glebowego wzmacnia procesy przemiany masy organicznej i poprawia najbardziej istotne dla prawidłowego rozwoju roślin parametry gleby, m. in. takie jak:

1. Stan fitosanitarny gleby
UGmax zwiększając ilość mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób. Wyniki badań: Wzrost fitosanitarności o 69% –> czytaj więcej

2. Zawartość materii organicznej
UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę. Wpływa to na łatwiejszą jej uprawę i poprawę warunków rozwoju roślin. Wyniki badań -> czytaj więcej

3. Struktura gleby
UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy przemiany masy organicznej przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości. Wyniki badań: Rozluźnienie od 20 do 21,78% –> czytaj więcej

4. Retencja wodna
UGmax przyczyniając się do wzrost zawartości materii organicznej gleby zwiększa jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody. Wyniki badań: Przyrost zapasu wody w 25 cm warstwie gleby zwiększył się o 62,5 t/ha –> czytaj więcej

5. Zawartość i dostępność składników pokarmowych
Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie. Zawartość azotu wzrosła o 30,9% jesienią do 82% na wiosnę po uprawie pszenicy bez zastosowania N do rozkładu słomy. Badania wykazały również przyrost innych składników. –> czytaj więcej

6. Stabilizacja odczynu pH gleby 
Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jej odczynu.
Wyniki badań –> czytaj więcej

 

Podsumowując:

Poprawa parametrów gleby, na skutek działania UGmax  wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin i ich plonowanie poprzez:

– szybsze i równomierne wschody roślin

– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin

– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych

– udostępnianie składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych,

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności roślin

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania roślin

 

Średnie plony roślin uprawnych, lata 2005-2011*
 warianty Pszenica ozima Buraki cukrowe Rzepak ozimy Łubin biały Ziemniaki jadalne Kukurydza na ziarno
kontrola 4,86 54,89 3,42 2,56 41,04 9,72
z UGmax 5,90 65,55 4,01 3,31 53,13 10,98

* Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP Poznań

 

Czytaj więcej:  UGmax do rozkładu słomy zamiast azotu

 

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).