Retencja wodna

Wzrost zawartości materii organicznej gleby zwiększa jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody.

Zapas wody (ERU**) w t/ha w 25 cm warstwie gleby*
Warianty doświadczeń 2005 r. 2008 r. 2005 r. – 2008 r.
kontrola 202,5 190,0 -12,5
z UGmax 225,0 287,5 +62,5

Poprawa retencji wody w glebie umożliwia roślinom lepszy rozwój:  

– szybsze i równomierne wschody

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania

 

*Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UPT w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie

** ERU – Efektywna Retencja Użyteczna – zapas wody w warstwie uprawnej gleby, bezpośrednio dostępnej dla roślin.