Intensywność życia glebowego

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu masy organicznej w glebie przyczynia się do zwiększenia liczebności zawartych w niej mikroorganizmów.

Łączna liczebność mikroorganizmów w glebie ze słomą x 106 *
warianty monokultura zmianowanie
słoma 106,273 115,587
słoma + UGmax 178,660 182,660
wzrost liczebności 69 % 58 %

Tak duży wzrost ilości mikroorganizmów w glebie oznacza przyrost kilku ton mikroorganizmów na ha, co powoduje wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej i poprawę parametrów gleby:

– stanu fitosanitarnego

– zawartości materii organicznej

– struktury

– retencji wodnej

– zawartości i dostępności składników pokarmowych

– stabilizację pH

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

<– powrót do: UGmax do rozkładu słomy zamiast azotu