Reportaż z „Warsztatów Polowych” w Zakładzie Doświadczalnym COBORU w Radostowie.
„Materia organiczna gleby – czynnik krytyczny dla skutecznej produkcji” — prof. dr hab. Witold Grzebisz UP w Poznaniu.