UGmax Użyźniacz Glebowy jest płynnym koncentratem zawierającym zestaw odpowiednio dobranych mikroorganizmów oraz makro i mikroelementów. Służy do ukierunkowania i przyspieszenia procesów przemiany masy organicznej w materię organiczną oraz poprawy najbardziej istotnych dla prawidłowego rozwoju roślin parametrów gleby, m. in. takich jak:

– stanu fitosanitarnego
– zawartości materii organicznej
– struktury
– retencji wodnej
– zawartości i dostępności składników pokarmowych
– stabilizacji pH.

Na skutek działania UGmax rośliny mają lepsze warunki rozwoju i są:
–lepiej odżywione
– wzrasta ich kondycja, zdrowotność i plonowanie
– poprawia się jakość plonów

UGmax został wprowadzony do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-9/09 oraz na podstawie Świadectwa Kwalifikacji nr. NE/69/2006-IUNG-PIB w Puławach dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

 

UGmax ogrody