Im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax na resztki pożniwne, bądź na inne nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników pokarmowych następnym roślinom.

Głębokie orki – dla lepszego zaszczepienia całej warstwy uprawnej, w pierwszym roku stosowania UGmax, w systemie głębokich orek należy jedną dawkę preparatu  zastosować przed uprawkami pożniwnymi, a drugą na wyoraną warstwę gleby przed jej uprawą.

UGmax działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno naturalne i węglanowe możemy stosować razem z UGmax, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed stosowaniem UGmax.

Do kompostowania – w celu lepszego rozprowadzenia UGmax w całej warstwie masy organicznej, należy go rozcieńczyć z odpowiednią ilością wody lub gnojowicy.

 

Dodatkowe informacje i praktyczne porady można uzyskać pod numerem
tel. +48 888-685-802