Zawartość i dostępność składników pokarmowych

Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie.

Zawartość azotu mineralnego w warstwie ornej gleby, po uprawie pszenicy (ze słomą) (mg/kg). *
warianty po pszenicy po rzepaku
jesień wiosna jesień wiosna
kontrola 8,18 11,2 7,65 8,96
z UGmax 10,71 20,42 10,97 14,96
wzrost 30,92 % 82,32 % 43,40 % 66,96 %

Badanie wykazuje, że wnoszenie do gleby słomy poprzedzone aplikacją użyźniacza glebowego UGmax zwiększyło zawartość azotu w glebie (pomimo braku aplikacji tego składnika na słomę), w monokulturze – jesienią o 31%, a wiosną o 82% oraz w zmianowaniu – jesienią o 43% i wiosną o 67%.

Podobne badania wykazały, że wzrosty uzyskano także w przypadku innych składników.

Zawartość dostępnych składników pokarmowych w glebie (bez nawożenia PK)
po zbiorach ziemniaków**
 warianty  NH4  NO3  P2O5  K2O  Mg
 kg/ha  mg/100g gleby
 kontrola  24,26  55,10  3,62  9,16  7,66
 z UGmax  26,56  72,14  5,92  11,17  9,70
 % przyrost 9,5 31  63 22 26,5

Zwiększenie przyswajalności zawartych w glebie składników pokarmowych powoduje lepsze wykarmienie roślin i pozwala na obniżenie nawożenia mineralnego.

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

**Katedra Chemii Rolnej i Biochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu