Zakres stosowania.

Środek poprawiający właściwości gleby o nazwie UGmax Użyźniacz Glebowy jest płynnym koncentratem zawierającym mikroorganizmy oraz makro i mikroelementy.

UGmax służy do rozkładu masy organicznej i odbudowy materii organicznej (próchnicy) w glebie. Wpływa na poprawę struktury gleby i retencji wodnej oraz na lepsze udostępnienie i wykorzystywanie składników pokarmowych.

UGmax można stosować w rolnictwie konwencjonalnym, zintegrowanym oraz ekologicznym, w uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych.

 

Dawki, sposób i terminy stosowania

 UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego na każdy rodzaj gleby przed jej uprawą lub pogłównie.

Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na słomę, zamiast azotu oraz na inne resztki pożniwne, nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą.

Pod jedną uprawę rocznie stosujemy 0,9 l/ha w 200-300 l wody w jednym lub dwóch zabiegach. Na gleby trudne w uprawie i zdegradowane dawkę preparatu należy zwiększyć do 1,2l/ha.

Na glebach ubogich w azot UGmax zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu dla uprawianych roślin.

Pogłównie UGmax należy stosować we wczesnych fazach rozwojowych roślin, najlepiej w dni deszczowe, pochmurne lub na rosę (wilgoć przyspiesza wniknięcie preparatu do gleby ).

W uprawach sadowniczych UGmax zaleca się stosować do fazy pąka kwiatowego lub po zbiorach owoców.

Do podlewania UGmax należy stosować w stężeniu 1 l na 1500 l wody (1ml / 1,5 l wody).

Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax należy stosować w dawce 0,2-0,4 l na 10 m3.