Zakres stosowania.

Środek poprawiający właściwości gleby UGmax plus jest płynnym koncentratem zawierającym specjalnie dobrane mikroorganizmy oraz makro i mikro elementy. Wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby w uprawach roślin polowych. UGmax plus służy do rozkładu masy organicznej i poprawy parametrów gleby, m. in takich jak: zawartość materii organicznej, struktura gleby, retencja wodna, dostępność składników, stabilizacja pH, itp.

 

Dawki, sposób i terminy stosowania

UGmax plus stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego (ciśnienie poniżej 3 barów), w dawce 2 l/ha w 200 do 300 1 wody, na słomę lub na glebę przed jej uprawą.

W uprawie z wykorzystaniem głębokiej orki (szczególnie w pierwszym roku stosowania na glebach ciężkich) należy wykonać drugi zabieg na wyoraną warstwę gleby przed jej uprawą. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w ww. sposób UGmax plus można zastosować pogłównie we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

Pogłównie, w dni słoneczne UGmax plus stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspiesza wniknięcie środka poprawiającego właściwości gleby do gleby.

Na glebach ubogich w azot UGmax plus zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu dla uprawianych roślin.

W uprawach warzywniczych UGmax plus należy stosować przed uprawą gleby w dawce 2l/ha używając 300 l wody.

W uprawach sadowniczych UGmax plus należy stosować doglebowo (przed uprawą gleby) lub pogłównie (w istniejącym sadzie/plantacji) w dawce 2l/ha używając 300l wody. Zabieg w sadzie/plantacji  wykonywać w okresie od początku wegetacji do białego/różowego pąka lub po zbiorze owoców. 

Do podlewania UGmax plus należy stosować w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1 litr na 1000 1 wody (1 ml na 1 1 wody),

Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax plus należy stosować w dawce od 0,3 do 0,5 1 na 10 m3.