Struktura gleby

Ukierunkowanie i wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej    przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości.

Zwięzłość ogólna gleby mierzona (w MPa*)**
 warianty monokultura zmianowanie
słoma 4,43 4,36
słoma + UGmax 3,69 3,58
rozluźnienie 20,05 % 21,78 %

Rozluźnienie gleby powoduje łatwiejszą jej uprawę oraz wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin, poprzez:

– poprawę stosunków wodnopowietrznych,

– poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

Poprawa struktury gleby powoduje również:

– zmniejszenie kosztów uprawy,

– szybsze i równomierne wschody roślin,

– łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego.

 

*MPa Mega Pascal – jednostka  miary oporu stawianego przez glebę

** Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).