Prof. dr hab. Witold Grzebisz omawia problemy związane z …

 

Wykład dr hab. inż. Karola Kotwicy, prof. nadzw. UTP Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Reportaż z „Warsztatów Polowych” w Zakładzie Doświadczalnym COBORU w Radostowie.
„Materia organiczna gleby – czynnik krytyczny dla skutecznej produkcji” — prof. dr hab. Witold Grzebisz UP w Poznaniu.

 

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą.

 

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą.

 

Znaczenie próchnicy dla gleby i roślin

 

Czy wiecie dlaczego woda zalega polach?