W ostatnich latach na naszych polach coraz częściej pojawiają się trudne do przezwyciężenia problemy związane z pogarszaniem się stanu gleb.

Powodują one wzrost kosztów produkcji oraz ograniczają możliwości plonowania roślin.

Do najczęściej występujących należą :

Trudności z rozkładem masy organicznej w glebie:

sloma0346_prez
Utrudniony rozkład resztek pożniwnych powoduje pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby.

 

choroby1
Pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby wpływa na powstawanie i rozwój wielu chorób.

 

Spadek zawartości materii organicznej w glebie: 

buraki_wschody1

zboze_img_6856
Ubytek materii organicznej gleby zwiększa jej mozaikowatość.

 

Ubytek materii organicznej powoduje pogorszenie struktury gleby.

dwa_ciagniki
Gleba staje się zlewna i trudna w uprawie, co  podnosi koszty i zwiększa zużycie maszyn.

 

bryly(2)

wschody
Glebę o złej strukturze trudno doprawić, co powoduje pogorszenie wschodów roślin
i zakłócenia w dalszym ich rozwoju.

 

korzen_buraka
Zła struktura gleby utrudnia, a czasem wręcz  uniemożliwia roślinom właściwy
rozwój systemu korzeniowego.

 

Pogarszanie się retencji wodnej:

podtopienie2
Gleba o niewłaściwej strukturze źle wchłania wodę i w okresie zwiększonych opadów
jest przyczyną powstawania zalewisk oraz podtopień.

 

Podtopienia
Na polach, które źle wchłaniają wodę  powstają utrudnienia w organizacji koniecznych
do przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych.

 

susza
Nie zagospodarowana przez glebę woda łatwo odparowuje i brakuje jej roślinom
w okresach bezopadowych, zwiększając efekty suszy.

 

Konsekwencją pogarszania się stanu gleb jest narastająca ilość problemów
i kosztów oraz duże straty w uprawach.