Problemy w uprawie
Doradcy w zakresie stosowania
Opinie rolników i publikacje prasowe
Czytaj więcej Czytaj więcej Czytaj więcej

Efekty produkcyjne nawożenia gleby słomą

Efekty produkcyjne nawożenia gleby słomą

Wykład dr hab. inż. Karola Kotwicy, prof. nadzw. UTP Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  

Czytaj więcej

Mimo suszy uzyskałem dobre plony

Mimo suszy uzyskałem dobre plony

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą.    

Czytaj więcej

Susza nie zniszczyła mi plonów

Susza nie zniszczyła mi plonów

Plonowanie kukurydzy na obszarach objętych suszą.

Czytaj więcej

Czy wiecie dlaczego woda zalega polach?

Czy wiecie dlaczego woda zalega polach?

Zastoiska wody na polach uniemożliwiają dokończenie siewów zbóż, zbioru buraków i kukurydzy. Tworzą też niekorzystne warunki dla kiełkowania i rozwoju młodych roślin zbożowych.

Czytaj więcej

Znaczenie próchnicy dla gleby i roślin

Znaczenie próchnicy dla gleby i roślin

Rozwój roślin jest ściśle powiązany z glebą i uzależniony od warunków, jakie w niej panują. Czynnikiem, w największym stopniu wpływającym na właściwości fizyko-chemiczne gleby jest próchnica. W naszych glebach jej poziom jest niski i systematycznie się obniża. Powoduje to narastanie

Czytaj więcej

TVR o stanie gleby...

TVR o stanie gleby…

TVR w ramach programu „Nauka poszła w pole” W filmie prof. dr hab. Witold Grzebisz omawia problemy związane z niedoborem materii organicznej w glebie.

Czytaj więcej

Wcześniej mieliśmy duże problemy z uprawą gleby...

Wcześniej mieliśmy duże problemy z uprawą gleby…

Reportaż z „Warsztatów Polowych” w Zakładzie Doświadczalnym COBORU w Radostowie. „Materia organiczna gleby – czynnik krytyczny dla skutecznej produkcji” — prof. dr hab. Witold Grzebisz UP w Poznaniu.

Czytaj więcej