Porady w zakresie stosowania UGmax Użyżniacza Glebowego można uzyskać w firmie BOGDAN:

tel. 58 / 586 00 72 – 73 lub bezpośrednio :
Teresa Filipowska 508 173 796

Telefony kontaktowe